Langfos
[P] 80-100g/kg

Langfos is the only Organic Sedimentary
Rock Phosphate
mined in South Africa


Langfos was extensively mined from 1923 to 1994 and farmers who have
used Langfos can still observe the positive effects it has in their lands.


In 2010 a new mine [Gecko Fert] was opened in Langebaanweg and is currently in
operation and ready to place a firm footprint in the agricultural sector once again.

Langfos is die enigste
Organies Sedimentere

Rots Fosfaat  gemyn in Suid Afrika

Langfos was intensief gemyn van 1923 tot 1994 en boere wie Langfos
gebruik het kan steeds die positiewe effekte sien wat dit in hul lande het.


In 2010 is ‘n nuwe myn [Gecko Fert] oopgemaak by Langebaanweg en is huidiglik
in werking en gereed om weereens ‘n ferm plek in die landbou sektor in te neem.

Michael Avery interviews a panel of experts on the world hunger for Phosphorus - podcast DOWNLOAD
12 November 2013
   
 
  AFRIKAANS ENGLISH  
website design © Inspiral Design