WAT IS LANGFOS
   
     DIE 2 TIPES FOSFATE
   
     RESULTATE MET LANGFOS
   
     INLIGTING & ONTLEDINGS
   
     HISTORIESE DOKUMENTE
   
     FOTO GALLERY
   
     KONTAK & AGENTE
   
     HUIDIGE NUUS
   
      GECKO FERT (PTY) LTD
   
     ECOPELLETS BEMESTING
   
     TERUG NA WELKOM BLAD
   
 
    DOWNLOAD
Gecko Fert
BBBEE
Certificate
   
 

Die twee tipes Fosfate

FOSFAATRESERWES

Die bekende fosfaatreserwes in die wêreld word beraam op ongeveer 900 000 miljoen ton fosfaaterts wat die mineraal apatiet Ca10(PO4)6F2 bevat. Daarbenewens word geskat dat die vastelandplatte (in die see) ‘n verdere 300 000 miljoen ton kan oplewer.
Van eersgenoemde hoeveelheid kom sowat 5 000 miljoen ton in Suid-Afrika voor.  Aangesien die  huidige wereldverbruik van rotsfosfaat omtrent 90 miljoen ton per jaar beloop, is daar genoeg reserwes vir etlike duisende jare. In Suid-Afrika word tans ongeveer 1.5 miljoen ton per jaar gebruik, terwyl die ontginning van rotsfosfaat vir binnelandse verbruik, sowel as uitvoere, jaarliks tussen 2.9 en 3.5 miljoen ton beloop.

Fosfaatbemestingstowwe word vervaardig deur die verwerking van rotsfosfaat, wat een of meer van die volgende prosesse kan behels:  verdeling van die rufosfaaterts, hittebehandeling, behandeling met sure. Die fosfor is in die vorm van ortofosfaat, PO4, wat mono-, di- of tribasies kan wees. (Die onderskeie kalsiumsoute is respektiewelik wateroplosaar, sitroensuuroplosbaar en sterksuuroplosbaar).


FOSFAATKONSENTRATE


Die gemynde erts word na maling deur ‘n flottasieproses veredel (die apatiet word gekonsentreer deur verwydering van ongewensde minerale soos byvoorbeeld magnetiet, flogopiet en vermikuliet uit die erts) tot fosfaatkonsentraat (verkeerdelik soms 'rotsfosfaat' genoem).  Die konsentrate bevat nog onsuiwerhede, byvoorbeeld CaCO3. Daar is twee tipes ertse waaruit konsentrate veredel word:


(i)
Stollingsgesteentes
Dit is gestolde magma wat as instrusies in ander gesteentes of as vertikale pype voorkom en bevat ‘n sterk kristallyne apatietmineraal wat hard en feitlik onoplosbaar in water en swak sure is. As sodanig is dit nie geskik as bemestingstof nie en moet dus eers met sterk sure behandel word.
Voorbeelde:  Kola (voormalige VSU), pirokseniet en foskoriet (Phalaborwa, Suid-Afrika)


(ii) Sedimentêre gesteentes

Dit is afsettings van biologiese oorsprong (veral seediere) wat vorm na chemiese afbraak van bene, dieremis en stollingsgesteentes. Hierdie apatiet (soms fosforiet genoem) is minder kristallyn en feitlik amorf en daarom meer oplosbaar as stollingsgesteentes – dit los gedeeltelik op in verdunde swaksure soos sitroensuur en kan in veredeelde en fynverdeelde vorm as sodanig gebruik word, as fosfaatkunsmis, veral in suur grond.
Voorbeelde:  Marokko, Taiba, Togo, Gafsa (Tunisië), Tennessee en Florida (VSA), eilandafsettings en 'Langfos' (Langebaanweg, Suid-Afrika)

 

 

 
 
Langfos prospekteer gate
Fosfaat mynaktiwiteite - Langebaan, Weskus

Fosfaat mynaktiwiteite - Langebaan, Weskus

    website design © Inspiral Design