WAT IS LANGFOS
   
     DIE 2 TIPES FOSFATE
   
     RESULTATE MET LANGFOS
   
     INLIGTING & ONTLEDINGS
   
     HISTORIESE DOKUMENTE
   
     FOTO GALLERY
   
     KONTAK & AGENTE
   
     HUIDIGE NUUS
   
      GECKO FERT (PTY) LTD
   
     ECOPELLETS BEMESTING
   
     TERUG NA WELKOM BLAD
   
 
     
    DOWNLOAD
Gecko Fert
BBBEE
Certificate
   
 

Resultate bereik met Langfos

Langfos breedwerpig uitgestrooi, beperkte hoeveelhede plantmengsel en stikstofkopbemesting is gewoonweg die mees ekonomiese en mees populêre bemestingsprogram wat deur onderstaande prestasies beklemtoon word.


Mielies:

Langfos voor planttyd uitgestrooi, natuurlike reënval.

Oos-Kaap
6.3 ton/ha.  500kg Langfos/ha met plantmengsel en stikstofkantbemesting opgevolg.

Oos-Vrystaat
6.3 ton/ha. 600kg Langfos, opgevolg met plantmengsel en stikstofkopbemesting.

Wes-Transvaal
5.22 ton/ha. 500kg Langfos/ha met plantmengsel en stikstofkopbemesting.

Natal
9.9 ton/ha. 1800kg Langfos/ha eenmalig vir 3 jaar vooruit toegedien en met jaarlikse plantmengsel en stikstof opgevolg.


Koring:

Langfos voor planttyd uitgestrooi, natuurlike reënval.

Kaap
4.86 ton/ha. 290kg Langfos + 50kg Supers/ha en stikstof.
– 4.05 ton/ha. 490kg Langfos + 58kg Supers/ha en stikstofbemesting.

Oos-Vrystaat
5.4 ton/ha. 1000kg Langfos eenmalig vir 3 jaar vooruit toegedien en jaarliks  met plantmengsel opgevolg.
– 3.42 ton/ha.  350kg Langfos en plantmengsel.


Suikerriet:

Langfos met planttyd in die vore en as kopbemesting vir die opslagriet, natuurlike reënval.

Natal
450 ton riet en 65 ton ru-suiker (E.R.S.)/ha. 1400kg Langfos/ha vir 3 opbrengste (2 jaar siklus) met stikstof- en kaliumkopbemesting.

 

 

 
 
Mielies
Koring
Suikerriet
    website design © Inspiral Design